ponedjeljak, 23. studenoga 2009.

Bukve za 2010 kolekting...

Baš mi se šetalo... i odlučio sam obići neke bukve koje još nisam uspio izvaditi... no našao sam dvije nove, vrlo privlačnih karakteristika...



nedjelja, 1. studenoga 2009.

mugo17











mugo16






utorak, 20. listopada 2009.

mugo15










mugo14




mugo13






mugo12